2012-10-09 kl. 12:08

Stora beställningar

Byggnadsfirma Olov Lindgren har beställt Aptussystem till ett antal fastigheter. Installationerna kommer att utföras under hösten.

Wallenstam har beställt installation av Aptussystem till sina fastigheter  i Älta, arbetet kommer att utföras i fas med övriga renoveringsarbeten i fastigheterna.

Botkyrkabyggen har beställt dörrar och Aptussystem för fastighetstekniska utrymmen i Tullinge och Tuna.

Från Fastíghets AB Storholmen har vi fått i uppdrag att installera Aptusystem för Vårbergs centrum.

Ordrarna är värda ca 3,5 miljoner kronor. Tack för dessa ordrar, vi kommer att utföra dom på bästa sätt.

 
 
19.jpg