2009-05-19 kl. 12:52

Ramavtal med HBV

HBV har tecknat ramavtal med Säkerhetsintegrering AB gällande inköp av Aptusmaterial samt installation av Aptussystem. HBV är en inköpsorganisation som ägs av sina medlemmar, i huvudsak kommunala bostadsbolag. HBV består av ca 300 medlemmar som tillsammans förvaltar ca 900 000 lägenheter. Avtalet är skrivet på ett år.

 
 
18.jpg