2009-06-21 kl. 17:59

Order från Stockholm Parkering, Järfälla bygdens hus, Brf Palett samt Huge Fastigheter.

Vi har fått beställning från Stockholm Parkering på Aptussystem för Drottninggaraget samt ett antal kompletteringar av Aptussystem på befintliga system.

Brf Palett har utsett oss till leverantör av Aptussystem till föreningen, ordern omfattar installation av porttelefoni, passerkontroll samt integrering med befintligt bokningssystem, systemet kommer att hostas av oss.

Järfällabygdens hus fortsätter sin satsning på trygghet för sina hyresgäster i Jakobsberg, ordern består av installation av Aptus passerkontroll och porttelefoni.

Huge fortsätter att säkra sina förrådsutrymmen för hyresgästerna, orden omfattar Aptusstyrning av Troaxburar i Trångsund.

Ovanstående order är värda ca 1 miljon kronor och pågår för fullt. Tack alla kunder för förtroendet.

 
 
1.jpg