2010-06-07 kl. 19:12

Orderboken växer.

Vi har fått i uppdrag från Brf Mården i Jarlaberg att leverera Aptussystem i form av passerkontroll- porttelefoni och bokningssystem.

Systemet kommer även att hostas av oss.

Installationen kommer att utföras under sommaren och är värd ca 500 000 kr.

Vi är stolta över förtroendet från Media Markt att ta över service och underhåll på 2 st varuhus i södra Sverige som installerats av annan installatör.

 

 
 
16.jpg