All time high

januari 26, 2023 Admin

Förra året var ett fantastiskt år för oss med en omsättningsökning med ca 30%, trots pandemi, komponentbrist och allmän oordning ute i världen, Stort tack alla kunder, leverantörer och inte minst våran grymma personal.