Passagesystem

Har ni kontroll på nycklarna till fastighetens utrymmen?  Nycklar tappas, kopieras, stjälas och tillfälliga användare glömmer att lämna tillbaka nycklar efter slutfört uppdrag.                                      Vill man ha tidsbegränsning av tillträde till vissa utrymmen samt kontroll på vem som passerat en viss dörr så är ett elektroniskt passagesystem en bra lösning.

Vi projekterar, installerar och underhåller skräddarsydda passagesystem åt kunder som vill få kontroll på in- och utpassager i sina lokaler och en säkrare och billigare nyckelhantering.

Bortkomna kort/brickor kan snabbt spärras och ersättas med nya vilket innebär att kostsamma låsbyten undviks.

Systemet kan programmeras med olika säkerhetsnivåer och tidzoner. Man kan även via passagesystemet styra larm, hissar, belysning eller annat.

Programmering av systemet sker oftast via nätverk alternativt via lokal PC

Säkerhetsintegrering är auktoriserad återförsäljare och installatör av systemlösningar från både Axema, Aptus samt RCO

 

Fastighetssystem

Med ett passagesystem som bas kan man installera ett så kallat fastighetsystem främst avsett för flerbostadshus.

Utöver tillträde genom låst dörr med kortläsare så kan systemet även hantera porttelefoni, bokning av lokaler som tex tvättstugor gästlägenheter eller varför inte fastighetens gemensamma bastu, lokalt eller via internet / smartphone,  digitala informationstavlor i trapphusen, mätdatainsamling samt larmfunktioner.

Med porttelefoni släpper man in sin besökare enkelt via sin hemtelefon eller mobiltelefon.

Med bokningssystem säkerställer man att bokat objekt är reserverat för den som har bokat tiden.

Trapphusinformation, meddelanden, felanmälan till fastighetsskötare samt bokning kan ske via informationstavla som placeras i trapphuset.

Samtliga kortläsare idag levereras med beröringsfri teknik.