Passagesystem

Vi projekterar, installerar och underhåller skräddarsydda passagesystem åt kunder som vill få kontroll på in och utpassager i sina lokaler samt en säkrare och billigare nyckelhantering.

Bortkomna kort/brickor kan snabbt spärras och ersättas med nya. På så sätt undviks kostsamma låsbyten.

Systemet kan programmeras med olika säkerhetsnivåer och tidzoner.

Man kan styra till exempel larm, hissar, belysning eller annat. Programmering sker från en lokal dator eller från nätverksanslutna datorer.

Vi är auktoriserad återförsäljare av Aptus systemlösningar.

Vi tillhandahåller även tjänster såsom databaslagring, backup hantering, webbserverhantering för bokningssystem.

Installation och service utföres av våra egna tekniker på såväl hårdvara som mjukvara.

 

 
 
17.jpg